青海快3胆拖|青海快3开奖结果今天
logo

weKONEKT.brussels

De toekomst is aan steden. Als universiteit in de hoofdstad van Europa engageren VUB en ULB zich om die toekomst mee vorm te geven. Onze studenten, docenten en onderzoekers zetten hun expertise in om Brussel sterker te maken door antwoorden te bieden op grootstedelijke, maatschappelijke uitdagingen. We zetten de diversiteit en pluraliteit van Brussel in de verf. We bouwen bruggen over disciplines, sectoren, gemeenschappen en culturen heen.

Voor beide universiteiten een thuismatch op verplaatsing: onze studenten trekken voor hun colleges het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in. Ze krijgen les in bedrijven, cultuurhuizen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, rechtbanken, sportclubs, musea, ocmw’s, internationale instellingen en gevangenissen. Daar genieten ze ook onderwijs van mensen binnen deze organisaties, over dingen waar ze later zelf mee te maken krijgen.

weKONEKT.brussels draait om duurzaam samenwerken in de stad. Met toekomstgerichte ondernemers, bevlogen mensen uit het middenveld, de culturele sector en de overheid. Samen vormen we onze studenten tot ambassadeurs van Brussel, kritische burgers en de maatschappelijke leiders van de toekomst.

Via weKONEKT.brussels verbinden we studenten met het werkveld en de complexe maar boeiende realiteit van een internationale stad.

Caroline Pauwels

Caroline Pauwels, is rector van de Vrije Universiteit Brussel.

“weKONEKT.brussels is één grote aanmoediging om de stad én stedelijkheid te ontdekken. In gesprekken met ouders, alumni en studenten viel mij op dat zij dat echt als een statement ervaren om in de hoofdstad te gaan studeren. Kiezen voor Brussel ís al een moedige keuze, vaak tegen de stroom in. En dus kunnen deze studenten zich ook helemaal in die stad te smijten.”

Op weg naar een grotere verbondenheid tussen Brussel en haar universiteiten

De universiteiten vervullen een sleutelrol in de sociale en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit VUB-ULB Memorandum van 2019 reiken de VUB en ULB een aantal speerpunten aan, om de rol en meerwaarde van beide universiteiten te versterken. Daarbij zoomen ze in op 4 thema's:

  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs, opleiding en studentenleven
  • universiteiten in het stedelijk weefsel
  • op weg naar duurzaamheid

weKONEKT.week | 1-5 APRIL 2019

PROGRAMM(E)(A): www.wekonektweek.brussels

Tijdens de weKONEKT.week, van 1 tot 5 april 2019 trekken VUB, ULB en EhB een week lang massaal off campus, met studenten, academici en personeel. Op het programma staan meer dan 120 (les)activiteiten bij bedrijven, cultuurhuizen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, rechtbanken, sportclubs, musea, ocmw’s, non-profitorganisaties, media en internationale in­stellingen. Studenten uit alle faculteiten krijgen les van mensen uit het werk­veld, over zaken waar ze later zelf ook mee te maken krijgen. De weKONEKT.week is een kort en krachtig initiatief om te onderstrepen dat weKONEKT.brus­sels zowel een persoonlijke als collectieve ontdekkingstocht is.

Verschillende activiteiten die tijdens de weKONEKT.week worden georgani­seerd, staan open voor het brede publiek. Meer informatie en registratie via www.wekonektweek.brussels.

From 1 until 5 April 2019 VUB, ULB and EhB collectively go off campus with students, academics and staff. The programme includes more than 120 (teaching) activities. Students from all faculties get (guest)lectures about current and future challenges. Over 90 companies, cultural institutions, government institutions, hospitals, courts, sports clubs, museums, public welfare centers, non-profit organizations, media and international institutions have joined forced to make the movement possible. The weKONEKT.week is a short and powerful initiative to underline that weKONEKT.brussels is a personal and a collective journey.

A selection of activities is open to the public. Check out the programme at www.wekonektweek.brussels for more information and registration.

 

 

 

LOCATIES weKONEKT.brussels

ligging & bereikbaarheid

komende events

Geen events beschikbaar

Brussels City Campus

Of we welkom waren voor minstens 13 weken, dichtbij de Ravensteingalerij? Die vraag stelden we aan bedrijven, culturele instellingen en andere organisaties in hartje Brussel.

De bedoeling? Bekende en minder bekende plekken in de binnenstad inrichten als collegezaal of werkplek, zodat studenten een semester lang de stad intrekken om lessen bij te wonen. Onderweg daarheen: Brussel zien, beleven en ge?nspireerd geraken.

Het resultaat van onze oproep? Véél enthousiaste reacties. Verschillende organisaties stellen hun ruimte ter beschikking zodat er hoorcolleges kunnen plaatsvinden: bekende en minder bekende plekjes in Brussel. Anderen boden aan om nog een stapje verder te gaan en vanuit de eigen context kennis en expertise te delen tijdens de lessen.

De Brussels City Campus strekt zich uit over de hele stad. De ruimtes van BOZAR in de Ravensteingalerij fungeren als vaste uitvalsbasis van de campus. In de nieuwe stadsaula in hartje Brussel zullen doorheen het academiejaar vaste lessen, debatten en symposia worden georganiseerd. Maar we strijken ook neer op vele andere (bekende en minder bekende) plekjes in Brussel. Onze thuisstad wordt één grote leer- en werkplek.

weKONEKTweek

Tijdens de weKONEKTweek (26-30 maart 2018) wordt de Brussels City Campus zo maximaal mogelijk benut. Een week lang trekken we met zo veel mogelijk studenten, academici en personeel de stad in. Een kort en krachtig initiatief om te onderstrepen dat weKONEKT.brussels zowel een persoonlijke als collectieve ontdekkingstocht is.

univerCITY

De komende drie jaar (2018-2021) wil de VUB een universiteitsbreed Community Service Learning (CSL) opleidingsaanbod tot ontwikkeling brengen. Service Learning is ervaringsgericht onderwijs dat de brug slaat tussen academisch leren en maatschappelijk engagement.  Kwaliteitsvolle academische vorming als stimulans voor maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en persoonlijke groei. Onderwijs dus, dat naadloos aansluit bij de mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB. Meer informatie: www.univercity.be.

Brussel maakt haar universiteiten

Brussel heeft de universiteit heel wat te bieden: haar rijke geschiedenis, de veelheid aan instellingen en bedrijven die hier gevestigd zijn, haar talige, etnisch-culturele, socio-economische en levensbeschouwelijke diversiteit, etc. In Brussel ontmoeten cultuur en tegencultuur, geschiedenis en toekomst elkaar, komen minderheden en autoriteiten met elkaar in contact. Hier wordt avant garde geschreven en pionierswerk geleverd op wetenschappelijk, artistiek, politiek, sociaal, technologisch en economisch vlak. Deze processen en de inzichten die eruit voort vloeien vormen een belangrijke voedingsbodem, tevens klankbord voor een universiteit.

weKONEKT.brussels wil deze opportuniteiten ten volle grijpen. Brussel is een belangrijke toetssteen voor ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

universiteiten maken Brussel

Maar ook omgekeerd is de universiteit een grote meerwaarde voor Brussel. 21ste eeuwse uitdagingen en dynamieken (zowel de wetenschappelijke als maatschappelijke aspecten ervan) zijn hoe langer hoe meer (groot)stedelijk van aard. Dit heeft belangrijke implicaties voor de agendasetting, beleids- en organisatiecultuur van onze instelling. Het is cruciaal dat onze wetenschappelijke expertise wordt ingezet en actoren worden samengebracht om bij te dragen aan de maatschappelijke innovatie en transformatie van onze thuisstad.

weKONEKT.brussels wil gestalte geven aan die opdracht door de universitaire instelling en gemeenschap meer gericht, bewust en ambitieus actorschap te geven in en verantwoordelijkheid te laten nemen voor Brussel.

Onderwijs over, in, met en voor Brussel aan de VUB

Onze opleidingen maken gretig gebruik van Brussel: bedrijfsbezoeken, stages, wandelingen, veldwerk, ... in en met Brussel worden deze nog net iets échter, leerrijker en uitdagender. Een paar voorbeelden:

Studenten Kunstwetenschappen en Archeologie verkennen het historisch, archeologisch en kunsthistorisch Brussel tijdens avondwandelingen. Studenten geschiedenis bezoeken Brusselse fabriekssites om een beeld te krijgen van de boeiende Brusselse industri?le geschiedenis. Studenten Master of Laws in de Rechten krijgen les in Brusselse rechtsbibliotheken, gerechtsgebouwen en rechtbanken. Opleidingen nodigen gastprekers uit verbonden aan Europese instellingen, overheidsdiensten, culturele instellingen, musea, mediabedrijven, bibliotheken, gevangenissen, bedrijven, NGO’s, burgerorganisaties, onderzoeksinstellingen, etc. Studenten Taal- en Letterkunde brengen het gebruik van minderheidstalen in Brussel in kaart. De Masteropleiding Vertaler-Tolk organiseert vertaalstages tijdens diverse events. Masterstudenten journalistiek maken radio in de RITCS-studio. Studenten agogische wetenschappen organiseren jaarlijks een Brusselse cultuurweek in samenwerking met diverse partnerorganisaties. Studenten uit de VUB-lerarenopleiding trekken een hele week naar Brussel voor observatie- en onderzoeksopdrachten, binnen de module ‘Urban Education’. Studenten Biologie doen veldwerk in het Zoni?nwoud en bestuderen de biodiversiteit en waterkwaliteit van Brusselse vijvers en waterlopen. Studenten stedenbouw en ruimtelijke planning krijgen ontwerponderwijs en atelierwerk gericht op Brusselse sites en projecten. Etc., want we zouden zo nog een eindje kunnen doorgaan.

ARTS & SCIENCE

Kunst en wetenschap ontstaan allebei vanuit kritisch denken. Allebei willen ze de wereld zoals die is begrijpen, de wereld zoals die kan zijn helpen maken. Kunstenaars en academici doorlopen een gelijkaardig proces, weliswaar vanuit radicaal verschillende referentiekaders.

ARTS & SCIENCE slecht de muren tussen die referentiekaders. VUB en ULB gaan intensiever samenwerken met de internationaal bijzonder hoog aangeschreven kunstscene in Brussel.

Wat uit die samenwerking voortvloeit? Dat is vooralsnog een open vraag, waar kunstenaars en wetenschappers gretig hun tanden in zetten. Dat het resultaat vervolgens ook het referentiekader van de toeschouwer doorheen zal schudden? Absoluut.

Die toeschouwer is niet alleen de student of de academicus. ARTS & SCIENCE deelt de uitkomst van haar dans tussen kunstenaars en wetenschappers met een zo breed mogelijk publiek. En dat op diverse manieren.

Mindblowers

KVS en VUB die intens gaan samenwerken? Dat doet stof opwaaien. Zeker als kunstenaars en academici samen het podium bestormen. MINDBLOWERS is de naam, ‘verzet’ het eerste thema, 'kracht van de verbeelding het tweede. Komende editie werken we rond thema TIJD. Het cultuurhuis en de universiteit geven samen feestelijk de aftrap van het culturele en academische jaar. Zie ook: www.kvs.be/nl/mindblowers

Crosstalks

Ook onder de vlag van weKONEKT.brussels: crosstalks, een fel gewaardeerd programma van diepgaande dialogen tussen en over de wereld van wetenschap, economie, kunst en technologie. In Brussel. Zie ook: crosstalks.vub.ac.be

Difference Day

Vragen staat vrij. Spreken ook. Of niet? Een vrije pers en vrijheid van meningsuiting zijn fundamentele maar nog steeds geen vanzelfsprekende rechten. Difference Day doet er wat aan. Zie ook: www.differenceday.com

BANG!

Het programma van het kunstenfestival BANG! is een initiatief van KultuurKaffee. Elke editie wordt door een Brusselse curator in elkaar gepuzzeld. Een gevarieerd, multidisciplinair aanbod. Activiteiten vinden plaats op diverse Brusselse locaties. Iedereen welkom! Zie ook: www.bangfestival.be

STAL

STAL (Sciences, Technologies, Arts Lab) is een gemeenschappelijk initiatief van Bozar, VUB en ULB. STAL boort een nieuwe piste aan en wil een kader bieden voor een reflectie en ontwikkeling voor academische onderzoekers en culturele, artistieke actoren.   

Dank

Zonder de hulp en inspiratie van vele bereidwillige organisaties en instellingen die samen met ons de sprong wagen, geen weKONEKT.brussels. Hieronder alle instellingen & organisaties waar wij afgelopen jaar terecht konden voor (les)activiteiten. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, BOZAR, Muntpunt, de Beursschouwburg, Brussels Info Place, Belfius, BELvue, Cinematek, het Nationaal Orkest van Belgi?, de MIVB, het VBO, Syntra, Via Via, Kaaitheater, KVS, Flagey, Solvay, P&V en zo vele anderen: welgemeende dank aan al onze Brussel-partners.

studenten - étudiants

Willen jullie een activiteit organiseren en zijn jullie op zoek naar een geschikte locatie? Hebben jullie vragen over bereikbaarheid van de City Campus locaties? Willen jullie een weKONEKT.brussels-activiteit aankondigen? Ervaringen delen? Suggesties aanreiken?

Vous souhaitez organiser une activité et vous cherchez le lieu idéal pour le faire ? Vous avez des questions sur l’accessibilité des lieux du Brussels City Campus ? Vous souhaitez annoncer une activité weKONEKT.brussels ? Partager vos expériences ? Faire des suggestions ?

 

docenten - enseignants

Ben je op zoek naar een geschikte Brussel-partner voor je lesactiviteit of opleidingsonderdeel? Heb je vragen over beschikbare locaties? Wil je een weKONEKT.brussels-initiatief in de kijker zetten?

Vous cherchez un partenaire bruxellois adapté à vos activités d’apprentissage ou à vos modules de formation ? Vous avez des questions par rapport aux lieux disponibles ? Vous souhaitez mettre l’accent sur une initiative weKONEKT.brussels ?

 

partners - partenaires

Jullie zijn een Brusselse organisatie, instelling, bedrijf en willen graag met de VUB en/of ULB samenwerken? Zijn jullie op zoek naar wetenschappelijke expertise, onderzoeksmateriaal, inspiratie, een frisse blik, jong geweld om jullie organisatie vooruit te helpen? Bieden jullie stageplaatsen aan? Hebben jullie infrastructuur ter beschikking? Organiseren jullie activiteiten die zouden kunnen aansluiten bij onze opleiding?

Vous êtes une organisation bruxelloise, une institution, une entreprise et aimeriez collaborer avec l’ULB et/ou la VUB ? Vous souhaitez bénéficier de notre expertise scientifique, vous recherchez du matériel scientifique, de l’inspiration ou encore un regard neuf pour aider votre organisation à aller de l’avant ? Vous offrez des places de stages ? Vous pouvez mettre vos infrastructures à disposition ? Vous organisez des activités qui cadrent avec nos formations ?

konekt with us

Voor alle vragen, suggesties, verhalen, etc. neem contact via: [email protected] 

Pour toute question, suggestion, remarque…, contactez-nous via [email protected] 

 

青海快3胆拖 大神玩的足球竞彩论坛 福建11选5 007足球指数 武汉麻将红中赖子山庄 北京快中彩 上海快3历史开奖结果 25选5 nba比分直播吧 河北排列7 北京11选5开奖结果 一定牛