青海快3胆拖|青海快3开奖结果今天
logo

Master in het Internationaal en Europees Recht

In de opleiding Internationaal en Europees Recht worden studenten geconfronteerd met de actuele relevantie van het Internationaal Recht. De studenten kunnen zich verdiepen in allerlei rechtstakken, gaande van Europees Mededingingsrecht tot Internationaal Zeerecht en alles ertussenin.

In de master-na-masteropleiding in het internationaal en Europees recht word je bovenal voorbereid op een carrière in een internationale context, zoals bijvoorbeeld in de Belgische diplomatieke dienst of een internationale of Europese organisatie. Je leert doordringen tot de essentie van het internationaal en Europees recht, en deze rechtstakken situeren in een bredere maatschappelijke context. Je volgt de opleiding voltijds in één academiejaar of deeltijds – gespreid over twee academiejaren in dagonderwijs.

Studenten internationaal en Europees recht bezoeken de UNHCR Bureau for Europe op de weKONEKT.Brussels uitstap

Waarom specialiseren in het internationaal en Europees recht?

Ben je gepassioneerd door het grensoverschrijdend karakter van onze huidige samenleving? Zie je jezelf werken voor een internationale organisatie, met zetel in Belgi? of daarbuiten, of wens je ambternaar te worden bij de Europese Unie? Ambieer je een carrière voor een internationaal advocatenkantoor, of trekt eerder het verder wetenschappelijk onderzoek je aan en wil je een bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling in dit domein? Dan zal je inzicht in de materie van het internationaal en Europees recht goed van pas komen. Deze opleiding verschaft verdiepende kennis in het vakgebied van internationaal en Europees recht voor studenten met en zonder achtergrond in het internationaal recht. Enkele van de vele andere troeven zijn het unieke Nederlandstalige karakter van deze opleiding, de mogelijkheid om keuzevakken op te nemen in het buitenland en de nauwe banden met Brussel en de Europese instellingen. Daarnaast kunnen studenten in aanmerking komen voor een financieel duwtje in de rug bij het lopen van een binnen of buitenlandse stage. 

Interesse? Kom naar een Infodag!

Op de Infodagen verzorgt Afdeling Internationaal en Europees Recht een informatieve presentatie voor wie nog een duwtje in de rug nodig heeft om in te schrijven voor onze Master na Master in het Internationaal en Europees Recht aan de VUB. Deze presentatie maakt je warm voor de opleiding en behandelt allerlei aspecten van het programma en meer. Achteraf is er nog tijd en ruimte om onbeantwoorde vragen te behandelen. Studenten in de basisopleiding die twijfelen over hun afstudeerrichting zijn zeker ook welkom om hun licht te komen opsteken. 

In 2019 gaan de Infodagen door op 24 maart, 28 april en 7 september op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek.

Meer info op: http://www.taski.tw/infodag/

Faculteit


Recht en criminologie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Brochure volgend academiejaar


DE INFORMATIEBROCHURE OVER DE OPLEIDING INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT IS UIT!

Brochure 2019-2020

Reglementen en beleidsbeslissingen ManaMa IERE


Laatst gewijzigd op 22 maart 2019

Reglementen en beleidsbeslissingen

Opleiding

De Afdeling Internationaal en Europees Recht (IERE), één van de vijf afdelingen die de Vakgroep Publiek Recht herbergt, biedt een afstudeerrichting Internationaal en Europees recht aan in de opleiding Master of Laws in de Rechten en bovendien een exclusief Nederlandstalig programma in de Master of Laws in het Internationaal en Europees recht. Bovendien wordt er in samenwerking met het Institute for European Studies (IES) een Master of Laws in International and European Law aangeboden.

Internationaal en Europees Recht aan Faculteit Recht en Criminologie

De curricula van de onderscheiden opleidingsonderdelen verbonden aan Afdeing Internationaal en Europees Recht geven blijk van een rijke expertise in een aantal rechtstakken in het bijzonder. Enerzijds is er ruimte voor specialisatie in verschillende Europeesrechtelijke domeinen, zoals onder meer het Constitutioneel Europees Recht en Europees Mededingingsrecht. In het Internationaal Recht pakt de Afdeling uit met een rijk aanbod in Mensenrechten, Zeerecht, Diplomatiek Recht en het recht van Internationale Organisaties. Daarnaast is er ruimte voor verschillende actuele materies onder de noemer van vakken die capita selecta verzamelen, met wisselende nadrukken. De Afdeling Internationaal en Europees Recht herbergt bovendien een rijke en uiteenlopende expertise van verbonden onderzoekers in rechtstakken gelinkt aan migratie, inheemse volkeren, humanitair recht enzovoort. Bovendien zet deze opleiding in op het ontwikkelen van praktische vaardigheden, uitwisseling via het programma Groepsmobiliteit en een sterke begeleiding bij het schrijven van papers en masterproeven.  

Meer hierover vind je op de webpagina's van Afdeling Internationaal en Europees Recht. 

De doelstellingen van het programma

De opleiding bereidt studenten voor op wetenschappelijk onderzoek in het internationaal en Europees recht en/of op de toepassing van de verworven theoretische kennis in het professioneel leven. Je krijgt dus vaardigheden mee om complexe grensoverschrijdende problemen te vatten, hierover te reflecteren en adequate oplossingen aan te dragen. De opleiding leert je via je masterproef om vakspecifieke informatie over te dragen, zowel aan vakgenoten als aan leken. In een vaak onzekere context - kenmerk van onze huidige samenleving - zet je onderzoek op en voer je dit ook uit.

Een programma met veel opties

Deze master-na-master kan worden behaald als voltijds of deeltijds student en wordt alleen aangeboden in dagonderwijs. Je volgt les in een relatief kleine groep studenten (minder dan 50), die voornamelijk uit Belgi? (beide kanten van de taalgrens) en Nederland komen. Het programma bestaat uit een verplicht pakket, waaronder de Masterproef, en een aantal keuzeopleidingsonderdelen. Studenten kiezen een minimum van 12 studiepunten uit een pakket van keuzeopleidingsonderdelen.

Naast het pakket keuze-opleidingsonderdelen dat inspeelt op het internationaal en Europees recht of deelaspecten ervan zoals het vreemdelingenrecht of intellectuele eigendomsrechten, kan je ook kiezen uit een pakket van vier opleidingsonderdelen die worden gedoceerd aan onze zusteruniversiteit, de Université Libre de Bruxelles: ‘Responsabilité internationale’; ‘Droit international économique’; ‘Droit international privé comparé’; en ‘Droit des contrats internationaux’. Er worden ook enkele keuze-opleidingsonderdelen in het Engels aangeboden. Je kan zelfs twee of drie weken naar het buitenland om er je keuze-opleingsonderdelen op te nemen (zie Groepsmobiliteit).

Het voorbereidingsprogramma

Studenten die geen masterdiploma in de Rechten hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot deze master-na-masteropleiding door het volgen van een voorbereidingsprogramma ‘internationaal en Europees recht’ van maximum 9 studiepunten. De twee opleidingsonderdelen die zij mogelijks dienen te volgen zijn dan ‘Internationaal recht I’ (6 SP) en/of ‘Europees recht I’ (5 SP). De omvang van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van de specifieke voorkennis. 

Begin goed voorbereid


Lectuur voor zelfstudie niet-juristen

Zelfstudiemateriaal

Internationale Pleitwedstrijden

De mogelijkheid bestaat voor de studenten om deel te nemen aan een internationale pleitwedstrijd* in het Engels (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) of het Frans (Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau), de twee meest prestigieuze pleitwedstrijden in hun respectievelijk taalgebied, ter vervanging van de masterproef. Hiervoor worden telkens aan het begin van het academiejaar selecties georganiseerd. Studenten van ManaMa IERE kunnen het keuzeopleidingsonderdeel "Internationale Pleitwedstrijd" t.w.v. 18 ECTS opnemen ter vervanging van hun Masterproef.

Studenten die interesse hebben in dit opleidingsonderdeel zijn verplicht aanwezig te zijn op de kennismakingsbijeenkomst van de Master of Laws in het internationaal en Europees recht. Verdere uitleg over de pleitwedstrijd wordt verschaft op de Kennismakingsbijeenkomst. Studenten die niet op deze vergadering kunnen aanwezig zijn nemen zelf contact op met de verantwoordelijke professor (Prof. Erik Franckx) en assistent (Karen Janssens) ten laatste op de dag dat deze kennismakingsbijeenkomst doorgang vindt. Studenten kunnen zich dus niet via self-service inschrijven. voor dit opleidingsonderdeel.

Deelname is afhankelijk van selecties. Op basis van deze selecties zal de verantwoordelijke van dit studiedeel dan beslissen of, en aan welke, pleitwedstrijden wordt deelgenomen. Het reglement van deze selectieprocedure is te vinden op de webpagina van de Afdeling Internationaal en Europees Recht. Meer info hierover krijg je op de jaarlijkse Kennismakingsbijeenkomst die aan het begin van het academiejaar georganiseerd wordt.

De kennismakingsbijeenkomst in academiejaar 2018-2019 zal doorgaan op woensdag 03 oktober 2018 om 12u in lokaal D0.07 (gebouw D). Zie het uurrooster voor ManaMa IERE voor gedetailleerde praktische informatie.

Internationaal en Europees recht? In Brussel!

Wat een opleiding aan de VUB uniek maakt, is de situering van de campus in het hartje van de Europese hoofdstad Brussel. De studenten krijgen dan ook de gelegenheid op verschillende excursies om kennis te maken met de EU-instellingen. Ook excursies naar internationale instellingen in andere grootsteden, zoals Den Haag en Genève, worden georganiseerd. Buiten het academische kader van de opleiding worden studenten aangemoedigd om te profiteren van allerlei evenementen, debatten of cursussen die plaatsvinden in Brussel en errond. De Afdeling Internationaal en Europees Recht doet eveneens haar best om steevast vertegenwoordigd te zijn bij extern georganiseerde evenementen, zoals summer schools of pleitwedstrijden.

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Brochure 2019-2020


DE INFORMATIEBROCHURE OVER DE OPLEIDING INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT IS UIT!

Brochure

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2018-2019 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

RECHTSTREEKSE TOELATING:

De Master of Laws in het internationaal en Europees recht is rechtstreeks toegankelijk voor houders van een licentiaats- of masterdiploma in de Rechten.

TOELATING OP DOSSIER:

Na toelating op basis van een geschiktheidsonderzoek:houders van een ander masterdiploma dan Master of Laws in de Rechten of met een diploma dat wat de studieduur betreft gelijkgesteld kan worden met een Masterdiploma.

Afhankelijk van de al verworven voorkennis kan een voorbereidingsprogramma (max. 9 SP) worden opgelegd.en Europees recht is rechtstreeks toegankelijk voor houders van een licentiaats- of masterdiploma in de Rechten.

 

Begin goed voorbereid


Lectuur voor zelfstudie niet-juristen

Zelfstudiemateriaal

Studiegeld

Het studiegeld voor een master-na-masteropleiding varieert van € 890-3000/jaar. De totale prijs bestaat uit een vaste som per academiejaar* en een variabele som** berekend in functie van het aantal ECTS dat de student opneemt in dat academiejaar. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.taski.tw/inschrijven.

* De vaste som voor inschrijving werd vastgelegd op €700 vanaf academijaar 2018-2019.

** De variable som voor inschrijving werd vastgelegd op €30 per ECTS vanaf 2018-2019. 

Voor het standaardtraject van 60 ECTS opgenomen in één academiejaar bedraagt de volledige prijs €2500 vanaf academiejaar 2018-2019. Afwijkende regelingen zijn mogelijk in het kader van een spreidingtraject of voorbereidingsprogramma.

Practicalia

Heb je nog vragen met betrekking tot een van volgende onderwerpen, kan je hieronder doorklikken naar de relevante pagina's. 

Faculteitssecretariaat


Email
Telefoon
02/629 1577

Email
[email protected]
Lokaal
4B303

Adres
Pleinlaan 2 B-1050 Brussel

Land
Belgi?

Praktische Info en Mededelingen

Op deze pagina kunnen huidige studenten van Master na Master Internationaal en Europees Recht allerlei praktische informatie vernemen en bepaalde documenten terugvinden.

Praktische mededelingen

Voor de studenten die in Academiejaar 2018-2019 reeds zijn ingeschreven in de Master na Master Internationaal en Europees Recht geldt de informatie op de pagina 'Huidige studenten' en 'Groepsmobiliteit 18-19'. De overige pagina's zijn gericht op studenten die interesse hebben in de opleiding voor volgend academiejaar.

 

Kennismakingsbijeenkomst

Elk jaar organiseert Afdeling Internationaal en Europees Recht een kennismakingsbijeenkomst aan het begin van het academiejaar. De bedoeling hiervan is enerzijds, wel, kennis maken met de nieuwe studenten, maar anderzijds wordt er op deze bijeenkomst allerlei praktische informatie uitgewisseld. Vooral voor studenten die instromen uit een andere richting of andere universiteit, vormt dit een belangrijke uitwisseling. Echter, we maken minstens even graag kennis met de studenten die al beter bekend zijn met onze rechtenfaculteit. Deze bijeenkomst wordt meestal georganiseerd tijdens week 3 van het academiejaar. Op de praktische wat/waar/wanneer juist-vragen vind je een antwoord in het lessenrooster. Studenten wiens inschrijving nog niet voltooid is, omdat zij nog enige twijfel koesteren, kunnen hier terecht met al hun vragen en bekommernissen. De deadline voor inschrijving is immers doorgaans op 15 oktober in week 4 van het academiejaar.

De studenten van Master na Master Internationaal en Europees Recht kunnen hieronder de presentatie van de kennismakingsbijeenkomst terugvinden.

De kennismakingsbijeenkomst van academiejaar 2018-2019 ging door op woensdag 03 oktober, van 12u tot 14u in aula D0.07 (gebouw D). De slides van de presentatie vind je hier terug. 

Plechtige opening van het academiejaar: Inaugurale lezing

Naar goede gewoonte organiseert Afdeling Internationaal en Europees Recht ook een Inaugurale Lezing om het academiejaar plechtig te beginnen. Dit geeft de studenten de kans om meteen een sappig en actueel topic van internationaal of Europees recht te bekijken door de ogen van de gastspreker. De spreker is meestal een gerenommeerd figuur uit de wereld van internationale rechtspraktijk. Op deze manier geven we de studenten ineens een perspectief van een practiserend jurist mee, naast alle academische interventies doorheen het jaar.

In academiejaar 2018-2019 gaat de inauguruale lezing door op woensdag 03 oktober 2018 in D2.01 (Promotiezaal - gebouw D). De lezing wordt verzorgd door prof. dr. Hélène Ruiz-Fabri, directrice van het Max Planck Instituut te Luxemburg. Het onderwerp houden we nog even voor onszelf. Aansluitend vindt er een receptie plaats om even beter kennis te maken. 

Meer info vind je op de eventpagina. Deze lezing wordt in principe georganiseerd voor de studenten die inschrijven voor academiejaar 2018-2019, maar alle andere adepten van internationaal recht en internationale betrekkingen, zijn meer dan welkom. Zeker alumni, andere studenten en onderzoekers ontvangen we graag met open armen. 

Masterproef Internationaal en Europees Recht

De curricula van de onderscheiden opleidingsonderdelen verbonden aan Afdeling Internationaal en Europees Recht geven blijk van een rijke expertise. Wat betreft het voeren van het vrij onderzoek, worden de studenten gesteund met een sterke begeleiding bij het schrijven van papers en masterproeven. Een resem aan praktische informatie wordt hieronder voor de studenten internationaal en Europees recht beschikbaar gesteld, met betrekking tot methodologie, terminologie, bronvergaring en de verschillende bibliotheken die Brussel rijk is. Je vindt deze documenten hieronder terug. 

De Afdeling organiseert regelmatig activiteiten zoals de Law & Criminology Talks, waarop de geaffilieerde onderzoekers hun kennis en expertise kunnen delen en verrijken. Deze evenementen zijn open voor ge?nteresseerde studenten die mogelijks hun onderzoek voeren over de uiteenlopende onderwerpen die aan bod komen. 

Overig

Voor alle overige vragen kunnen de studenten terecht bij volgende instanties en platformen: 

  • Afdeling Internationaal en Europees Recht: webpagina's van de Afdeling waar nieuws, activiteiten en onderzoek worden ondergebracht.
  • Faculteit Recht en Criminologie: facultaire webpagina die allerlei praktische info groepeert. 
  • Rechtensecretariaat: Studentensecretariaat in lokaal 4C301 en Faculteitssecretariaat in lokaal 4B303.
  • Student.VUB: online platform voor communicatie naar studenten. 
  • SelfService: digitaal platform waar studenten hun inschrijving en vakkenregistratie beheren.
  • Canvas: digitaal leerplatform waar studenten registreren in cursusruimten; voornamelijk gebruikt voor uitwisseling van cursusmateriaal en belangrijke aankondigingen
  • MaThis:  digitaal masterproefplatform (meer hierover op de facultaire webpagina's en in het document "Methodologie" (zie hierboven)

Kennismakingsbijeenkomst ManaMa IERE


Op 03 oktober 2018 gaat de jaarlijkse Kennismakingsbijeenkomst van ManaMa IERE door.

Kennismakingsbijeenkomst ManaMa IERE


Presentatie

Brochure huidig academiejaar


Brochure 2018-2019

Werkcollege Rechtsmethodologie


Download hier de slides van het werkcollege van 17/10/17.

Slides

Methodologie


Download hier een document waarin praktische informatie voor het schrijven van o.a. een masterproef werd geaggregeerd

Rechtsmethodologie IERE

Masterproefrichtlijnen


Download hier de offici?le richtlijnen voor Masterproef IERE (AJ 2018-2019)

Masterproefrichtlijnen

Affiche huidig academiejaar


Affiche 2018-2019

Zoek je

Uurrooster

Vakbeschrijvingen


ZOEK DE VERSCHILLENDE VAKKEN OP

Vakbeschrijving

Sleutels


Download hier een aanvullend document waarin praktische informatie voor bronvergaring werd geaggregeerd

Sleutels

Glossarium


Download hier een handig drietalig glossarium met juridisch, procedurele terminologie

Glossarium

Bibliotheken in BXL


Download hier een lijst van bibliotheken gevestigd in Brussel met collecties relevant voor Internationaal en Europees Recht.

Groepsmobiliteit Internationaal en Europees Recht Academiejaar 2018-2019

Sinds het academiejaar 2015-2016 werd binnen de Faculteit Recht en Criminologie, en meer bepaald binnen de Vakgroep Internationaal en Europees Recht, een project opgestart inzake groepsmobiliteit met de financi?le ondersteuning van de dienst International Relations en Mobility Office (IRMO) van de Vrije Universiteit Brussel.

Ook tijdens het academiejaar 2018-2019 wordt aan 15 studenten van het tweede Masterjaar Rechten, afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht, alsook aan de studenten van de Master of Laws in het internationaal en Europees recht, de mogelijkheid geboden om gedurende twee weken een Engelstalig opleidingsonderdeel te volgen aan een van de participerende buitenlandse universiteiten (15 ECTS).

Incoming students

For English version for incoming students click here.

Waar, wat, wanneer?

Voor het academiejaar 2018-2019 betreft het volgende twee keuzemogelijkheden:

1. Universidad Bernardo O’Higgins (Santiago de Chile, Chili).

Trans-disciplinary Analysis of National and Regional Conflicts in Contemporary Chile.

Theoretisch opleidingsonderdeel: 4 maart – 8 maart 2019

Veldonderzoek: 10 maart – 15 maart 2019

2. Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi (Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten).

Cybersecurity

Theoretisch opleidingsonderdeel:  3 maart - 14 maart 2019

Modaliteiten

De evaluatie van het gevolgde opleidingsonderdeel geschiedt niet aan de hand van een schriftelijk of mondeling examen. Wel wordt van de studenten verwacht dat zij een Engelstalig schriftelijk werkstuk (paper) inleveren van 20 pagina’s (ongeveer 15.000 woorden, bibliografie niet inbegrepen). Deze procedure verloopt als volgt:

Keuze van het onderwerp

De student neemt het initiatief en bepaalt in samenspraak met de professor die het gekozen opleidingsonderdeel doceert het onderwerp van de paper. Studenten spreken onderling af zodoende dat er geen overlapping bestaat tussen de gekozen onderwerpen. Deze titel wordt medegedeeld via e-mail aan de lokale contactpersoon (Universidad Bernardo O’Higgins: [email protected] en Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi: [email protected]).

Schrijven van de paper

a. De student kan aan de paper beginnen tijdens zijn verblijf aan de buitenlandse instelling, maar is niet verplicht deze ook daar te be?indigen.

b. De student werkt verder aan de paper na terugkomst uit het buitenland en houdt de professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel op de hoogte van de gemaakte vooruitgang. Hij vraagt desgevallend aan de professor verder advies omtrent de paper.

Termijnen

a. De student dient de paper ten laatste op 7 juni 2019 om 17u00 (Belgische tijd; UTC+1) gelijktijdig in bij de professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel en de contactpersoon in Brussel ([email protected]).

b. De professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel evalueert de paper volgens een schaal van 1 tot 20 (met 10/20 als de laagste slaagscore) tegen 21 juni 2019 en zendt de beoordeling, alsook een scan van de verbeterde paper, door naar de contactpersoon in Brussel ([email protected]).

Voor het volgen van een dergelijk buitenlands opleidingsonderdeel en het succesvol schrijven van de paper die eraan verbonden is, krijgen de onderscheiden groepen studenten volgende vrijstellingen:

Tweede Masterjaar Rechten, Internationaal en Europees Recht
a. International Law II.

Master of Laws in het internationaal en Europees recht
a. Vrijgesteld van het opnemen van keuzeopleidingsonderdelen.

Kostenplaatje

Dit hangt af van de gekozen bestemming. Naast de vliegtuigreis, dient de student ook te voorzien in accommodatie en verblijfsonkosten. In geen van de participerende instellingen dient inschrijvingsgeld betaald te worden. Op basis van de ervaring van vorig jaar kan hieraan per deelnemende universiteit het volgende toegevoegd worden:

Met betrekking tot de Universidad Bernardo O’Higgins hebben de studenten in het verleden niet altijd gebruik gemaakt van de voorgestelde huisvesting, maar hebben ze zelf gezamenlijk een appartement vanuit Brussel gehuurd voor de periode van het theoretisch opleidingsonderdeel. Hier voorziet de universiteit ook in een gratis middagmaal voor de deelnemende studenten tijdens hun verblijf in Santiago de Chile.

Wat de Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi betreft, wordt huisvesting op de campus voorzien. Hiervoor betaalden de studenten vorig jaar 1000 AED (+/- 250 EUR) per week.

De geselecteerde studenten verkrijgen binnen het kader van dit project een eenmalig vast bedrag van 500 EUR ter ondersteuning van de door hen te maken onkosten.

Hoe deelnemen?

Stuur ten laatste op 16 november 2018 een mailtje (in het Nederlands) naar [email protected]e met als onderwerp “Groepsmobiliteit 2018-2019” met daarin:

1. Je motivatie;

2. een indicatie van je talenkennis;

3. een eerste en tweede keuze van de instelling waar je het liefst zou gaan studeren;

4. het puntenblad van je laatste masteropleiding indien je instroomt uit een andere richting of onderwijsinstelling (ManaMa studenten).

Selectie?

Het doel van de uitwisseling is om 15 VUB studenten te verspreiden in gelijke aantallen over de twee deelnemende partnerinstellingen.

De selectie gebeurt op basis van dossier en motivatie. Met betrekking tot studenten uit het tweede Masterjaar Rechten vormt het feit dat nog een of meerdere opleidingsonderdelen van een voorgaand jaar dienen opgenomen te worden een uitsluitingsgrond.

De spreiding over de verschillende deelnemende universiteiten gebeurt vervolgens op basis van talenkennis (voor de Universidad Bernardo O’Higgins is de kennis van het Spaans een pluspunt) en het principe van “first come, first served”.

Getuigenissen

Op deze pagina proberen we hun unieke ervaringen in het kader van de opleiding te delen met huidige en toekomstige studenten. Op deze manier kunnen zij mekaars ervaringen verrijken.

Alumnus aan het woord

Wat ga je doen met een diploma Master in het Internationaal en Europees Recht van de VUB op zak? We vroegen het aan een alumnus van onze opleiding. Lees hieronder wat Dorien Laermans (AJ 2017-2018) intussen doet of heeft gedaan in het veld van het international en Europees recht, sinds het behalen van haar diploma…

 

Dorien Laermans, AJ 2017-2018

“Vanaf september 2018 loop ik drie maanden stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Belgi? bij de Verenigde Naties in New York. Ik zal samen met de Belgische diplomaten de internationale belangen van Belgi? in deze organisatie verdedigen. Zo wonen we vergaderingen bij van de Algemene Vergadering van de VN. Belgi? veroverde voor 2 jaar een zetel in de VN Veiligheidsraad, beginnend vanaf januari 2019. Als stagiair zal ik volop in de weer zijn om deze belangrijke gebeurtenis voor te bereiden. In mijn eerste week neem ik onder andere deel in de Executive Boards van UN Woman en UNICEF. Spannend! Tijdens deze stage zal ik de kennis van de ManaMa Internationaal en Europees Recht in de praktijk kunnen omzetten.

In januari 2019 start ik een stage bij de Europese Ombudsman voor 4 maanden, met een mogelijke verlenging tot een jaar. De Europese Ombudsman is een van de offici?le EU-instellingen. De instelling behandelt klachten van Europese burgers tegen Europese instellingen en organen. Ik ben ge?nteresseerd in deze instelling omdat ze dichtbij de burgers staat en wanbeheer in de EU wenst tegen te gaan. Het Europees recht staat centraal in deze stage, aangezien ik zal nagaan of de klachten gegrond zijn op basis van het Unierecht.”

VUB Delegatie in Abu Dhabi 2018

Groepsmobiliteit

Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi (Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten)

Academiejaar 2018

“Over het algemeen hebben we een uitstekende ervaring gehad. Het is een professionele universiteit, we zijn met open armen ontvangen en we waren zeer aangenaam verrast door het land. We vormden samen een uitstekende en gemotiveerde groep. De cursus ‘geopolitics of conflicts’ vond elke avond tussen 17u en 20.30u plaats en werd gedoceerd door de Franse Professor Thierry Garcin. De cursus leunde eerder bij politiek aan en werd uit een Europese visie gedoceerd.” - Dorien Laermans, ManaMa IERE

Universidad Bernardo O'Higgins - Santiago de Chile

Academiejaar 2017

De uitwisseling was een geweldige ervaring. Het interdisciplinaire aspect van het programma op de UBO sprak me erg aan, alsook de mogelijkheid om gedurende een week veldonderzoek te doen in het noorden van het land. - Bram Degraeve, 2e MA IERE

University of Troms? - Noorwegen

Academiejaar 2017

Troms? is één van de meest magische plaatsen op de wereld. Noorderlicht, wilde rendieren op straat, ski?n naar het werk, barbecues in meer dan één meter sneeuw zijn hier geen uitzonderingen. Een kans om te studeren aan de meest Noordelijke Universiteit ter wereld krijg je maar één keer. - Charlotte De Waele, 2e MA IERE

Groepsmobiliteit 2018 Abu Dhabi
Halve finale voor team VUB in Concours Charles Rousseau 2018

Internationale Pleitwedstrijden

Onze Faculteit en meerbepaald, Afdeling Internationaal en Europees Recht, zendt steevast een delegatie naar een aantal gerenommeerde internationale pleitwedstrijden. Op deze manier proberen we onderdelen in het traject te integreren die bouwen aan de vaardigheden van onze studenten. Hieronder volgt een kleine greep uit recente ervaringen opgedaan door onze studenten.

Groepsfoto Concours Charles Rousseau 2018
FKC 2018 Rode Kruis Vlaanderen -(c) RKV

Frits Kalshoven Competition for International Humanitarian Law

Een kleine greep uit de evaluaties van de deelnemers:

Editie 2018

“De Frits Kalshoven Competition was een enorm leerrijke ervaring. Je wordt als het ware ondergedompeld in het internationaal humanitair recht, om uiteindelijk met je team een fictieve case te bepleiten. Indien deze rechtstak je interesseert, is het de perfecte pleitwedstrijd om aan deel te nemen. Zelfs indien je meer interesse hebt voor een andere rechtstak zal je veel bijleren tijdens deze wedstrijd.”

“Tijdens de week zelf heb ik tijdens de gesprekken met de experten en tijdens de lezingen ook veel IHL bijgeleerd. Tenslotte krijg je ook tijdens de rollen spellen individuele feedback en tips die je voor de toekomst ook zeker kan meenemen. Het is meer dan louter een pleitwedstrijd. Het is namelijk ook een hele week mensen leren kennen in een internationale omgeving. Het is uiteraard een heel zware week, maar de ervaring is het meer dan waard!”

“Ik ben er niet alleen als betere student uit gekomen, maar ook als beter persoon. Op momenten waar ik had kunnen opteren voor het najagen van eigenbelang, heb ik gekozen om teamwork te laten prevaleren.”

Editie 2017:

"Ik  vond het  zeker leerrijk, vooral omwille van de manier waarop deze pleitwedstrijd word georganiseerd. Hiermee bedoel ik de combinatie van lezingen, rollenspellen en de uiteindelijke pleitwedstrijd, die in de week werd georganiseerd. Doordat niet alles om het pleiten ging, denk ik ook dat het minder competitief was dan verwacht. Hierdoor was er ook een zeer aangename sfeer." 

" De inhoud van de lezingen haalde verschillende aspecten aan zodat je niet telkens dezelfde materie te horen kreeg en de sprekers zelf hadden ook elk een ander beroep en dus ook een andere visie. Zo hebben we het IHL bestudeerd vanuit het oogpunt van een ICRC-medewerker, een militair en een politieker. Dat heb ik echt geapprecieerd."

De Frits Kalshoven Competition was een enorm leerrijke ervaring. Je wordt als het ware ondergedompeld in het internationaal humanitair recht, om uiteindelijk met je team een fictieve case te bepleiten.
"Ik heb een heel mooie ervaring achter de rug en hoop dat vele andere studenten zich aangesproken zullen voelen ook deel te nemen aan deze mooie competitie."

Jessup International Law Moot Court Competition

nog geen getuigenissen toegevoegd

Concours Charles-Rousseau

nog geen getuigenissen toegevoegd

Groepsfoto Concours Charles Rousseau 2016

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Stagebeurs

Vanaf academiejaar 2018-2019 keert Afdeling Internationaal en Europees Recht jaarlijks maximaal twee stagebeurzen van elk €500 uit. De bedoeling van de prijs is om studenten die na hun studies een stage in binnen- of buitenland lopen in het kader van hun studies een financieel duwtje in de rug te bieden. Vaak is het financieel moeilijk voor net afgestudeerde studenten die een weinig of niet betaalde stage lopen en daarom wil de opleiding met deze prijs hieraan tegemoetkomen. Stages bij internationale organisaties of niet-gouvernementele organisaties staan immers mooi op de CV, evenals het winnen van een prijs binnen de opleiding.

De opleiding wil op deze manier interessante profielen aantrekken en de prestaties van de studenten waarderen. De ManaMa IERE Trainee Fellows worden zo ook 'ambassadeurs' van de opleiding, wat op zijn beurt een versterking voor de alumni-werking kan betekenen.  De voorwaarden, procedure en toekenningcriteria werden opgeneomen in een stagebeursreglement. Je vind dit document terug via onderstaande link. Overige praktische informatie wordt aan het begin en in de loop van het academiejaar meegedeeld aan de ingeschreven studenten. 

Stagebeursreglement


Reglement stagebeurs ManaMa Internationaal en Europees Recht

Reglement

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

De jobuitwegen van onze alumni

De master-na-masteropleiding richt zich tot al wie in een internationale omgeving zijn/haar loopbaan nastreeft. Dit kan een functie zijn bij een federale, gewestelijke of communautaire overheidsdienst, met inbegrip van de diplomatieke dienst op federaal niveau, een internationale of Europese organisatie of een niet-gouvernementele organisatie, al dan niet met zetel in Belgi?, of een internationaal geori?nteerde loopbaan buiten de overheidssector in eigen land, zoals een internationaal gericht advocatenkantoor of bedrijf. Afgestudeerden van deze master-namasteropleiding zijn daarom in vele van deze diensten/organisaties terug te vinden. Sommigen drongen door tot de hoogste posities in de maatschappij.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

”Deze master-na-master is een absolute aanrader voor al wie een internationale loopbaan ambieert, hetzij als diplomaat, hetzij als jurist. Door de zeer grondige verdieping in het Europees recht opent deze ManaMa zelfs perspectieven voor een job in de Europese instellingen. In 1986-1987 volgde ik zelf de ManaMa, toen nog Bijzondere Licentie in het Internationaal en Europees Recht, en het betekende méér dan gewoon een bijkomend diploma. Niet zelden heb ik mij als parlementslid, fractieleider in de Kamer of later als Minister van Defensie of Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel kunnen beroepen op de kennis die ik had opgedaan tijdens dit bijzonder leerrijk jaar! Alvast veel succes met uw studiekeuze.” 

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Alumniwerking

Voor de rechtenstudent die in Brussel afstudeert, zijn er tal van mogelijkheden om deel te nemen aan alumniwerking. Een sterke alumniwerking heeft allerlei voordelen, maar voor de huidige studenten in het bijzonder, laat het toe om te delen in ervaringen van professionals die eens stonden waar zij nu staan. Hieronder slaan we de brug naar verschillende werkingen.

University of Brussels Law Alumni


UBLA HEEFT ALS DOEL BIJ TE DRAGEN TOT DE ONTWIKKELING VAN EEN STERKE BAND TUSSEN DE ALUMNI ONDERLING, DE ALUMNI EN DE FACULTEIT, ALSOOK TUSSEN DE ALUMNI EN HUIDIGE RECHTENSTUDENTEN VAN DE VUB

UBLA

Oud Studenten Bond

OSB

Alumniwerking van de VUB


VIA ONZE ALUMNIWERKING BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN WAT ER GEBEURT AAN DE VUB EN DE ACTIVITEITEN DIE WE VOOR ONZE ALUMNI+ ORGANISEREN

Alumni +

Alumni Events

vrijdag 24 mei, 11:30 - 14:30 U

Achter de schermen van de eigenzinnige kunstcollectie Verbeke

De Verbeke Foundation is het unieke geesteskind van kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke-Lens, die in 2007 in de voormalige loodsen van hun transportbedrijf en de terreinen errond een immens grote en uitzonderlijke expositieruimte inrichtten: een van de grootste?privé-musea/ga...

De Verbeke Foundation is het unieke geesteskind van kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke-Len...

vrijdag 7 juni, 12:00

Personeelsbarbecue Recht en Criminologie

Het einde van het academiejaar komt alweer in zicht en de Vrije Universiteit Brussel sluit dit jaar traditiegetrouw feestelijk af met een personeelsbarbecue op vrijdag 7 juni 2019 om 12u00. Deze zal dit jaar doorgaan aan de tent en de singel achter de gebouwen B en C. Onze faculte...

Het einde van het academiejaar komt alweer in zicht en de Vrije Universiteit Brussel sluit dit j...

zaterdag 8 juni, 14:00 - 16:30 U

Abdij van Villers

Ontdek?samen met een gids?de?imposante?ru?nes van de?Abdij van Villers, een opmerkelijk goed bewaard gebleven oude cisterci?nzerabdij. Bijna 900 jaar geschiedenis, ingekapseld in het groen in het hart van Waals-Brabant...?Bekomen kan tijdens het aansluitende?bezoek aan de microbro...

Ontdek?samen met een gids?de?imposante?ru?nes van de?Abdij van Villers, een opmerkelijk go...

dinsdag 18 juni, 19:00

Het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art

Naast de huidige indeling van persoonlijkheidsstoornissen weergegeven in Deel II van de DSM-5, is er ook een alternatief model gepresenteerd in deel III dat tegemoet komt aan de talrijke tekortkomingen van de huidige indeling van persoonlijkheidsstoornissen. Deze lezing biedt een...

Naast de huidige indeling van persoonlijkheidsstoornissen weergegeven in Deel II van de DSM-5, is...

zaterdag 14 september, 10:00

Training Sociale Vaardigheden voor kinderen - BRUCC

Onze sociale vaardigheidstraining is gericht op kinderen van 8 jaar tot 12 jaar....

Onze sociale vaardigheidstraining is gericht op kinderen van 8 jaar tot 12 jaar....

maandag 16 september, 19:30

CIRCLE OF SECURITY? PARENTING? - BRUCC

Scroll down for English...

Scroll down for English...

青海快3胆拖 北京pk拾两期计划人工 二八杠推筒子安卓游戏 大发快三压大就输 棒球大联盟 赛车大小单双玩法技巧微博 二人好友斗地主可以吗 幸运飞艇六码二期精准计划 百人炸金花怎么玩 陕西福彩快乐十分计划软件 重庆时时彩开奖结果