青海快3胆拖|青海快3开奖结果今天
logo

Geef vorm aan ruimte en samenleving

 Als stedenbouwkundige of ruimtelijk planner geef je dagelijks vorm aan de wereld op verschillende schaalniveaus. Zowel in en rond de stad draag je bij aan de vormgeving van de bebouwde en onbebouwde ruimte door middel van masterplannen, stadsvernieuwingsplannen, mobiliteitsplannen, structuurvisies, krimpscenario’s, ruimtelijke ontwikkelingsvisies, etc.

De Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (STeR*) is een interdisciplinaire opleiding die je onderdompelt in vraagstukken over de wisselwerking tussen ruimte en samenleving. Je leert om antwoorden te formuleren in de vorm van ruimtelijke analyse en ontwerp, en dit aan de hand van theoretische kennis en praktijkgerichte ervaring. De opleiding biedt een uniek inzicht in de Vlaamse en Brusselse planning en plaatst dit in een internationale context. Je krijgt er de kans om je creativiteit en ontwerptalent te ontwikkelen, gevoed met sociaal-geografische kennis en wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Een STeR*-diploma staat voor een hoge kwalificatie en een interdisciplinaire kijk op ruimte en samenleving. Het geeft je toegang tot een brede waaier van boeiende beroepen zoals ontwerper, ruimtelijk planner, stedenbouwkundig ambtenaar, staf- en beleidsmedewerker, landschapsarchitect, onderzoeker, coach van ruimtelijke participatieprocessen, en vele andere.

Marlieke Janssen, Bachelor Stedenbouwkundig Ontwerpen & Master STeR*, 24 jaar

”Ik deed een Bachelor Stedenbouwkundig Ontwerp in Deventer en zocht een Master waar ik niet alleen met de neus in de boeken zou zitten, maar waar ik ook echt bezig zou zijn met analyse en ontwerp. Die vond ik bij STeR*. Bovendien leek het me leuk om in Brussel te wonen, een heerlijke stad waar ik drie jaar met plezier gestudeerd en gewoond heb. Positief aan de opleiding is dat je je programma flexibel kunt samenstellen, waardoor ik de deeltijdse master voltijds kon volgen.” 

Mooie beelden van de SteR excursie naar Lissabon in 2018, dank aan Ward Joppen

Faculteit


Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

Events

Meer events
zaterdag 15 juni, 12:00 - 18:00 U

Infomoment Educatieve Master - campus Anderlecht

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Anderlecht en maak kennis met jouw toekomstige docenten.

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Anderlech...

donderdag 22 augustus, 18:00 - 20:00 U

Infomoment Educatieve Master - campus Leuven

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Leuven en maak kennis met jouw toekomstige docenten.

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Leuven en...

dinsdag 27 augustus, 09:00 - 12:00 U

Voorbereidingscursus Geschiedenis

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de?Voorbereidingscursus Geschiedenis.

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de?Voorbereidingscursus Geschiedenis.

zaterdag 31 augustus, 14:00 - 16:00 U

Infomoment Educatieve Master - campus Leuven

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Leuven en maak kennis met jouw toekomstige docenten.

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Leuven en...

zaterdag 7 september, 10:00 - 15:00 U

Infodag 7 september 2019

De laatste infodag van het jaar. Voor alle opleidingen van de VUB.

De laatste infodag van het jaar. Voor alle opleidingen van de VUB.

maandag 16 september, 09:00 - 17:00 U

Klaar voor de start 2019

Hoe plannen? Hoe noteren? Hoe studeren? Bereid je voor!

Hoe plannen? Hoe noteren? Hoe studeren? Bereid je voor!

Blik op je master

De opleiding is opgebouwd rond drie pijlers:

Interactie tussen ruimte en maatschappij

De interactie tussen ruimte en maatschappij vormt samen met de ontwerpvaardigheden en planvormen de drie pijlers van de opleiding. Zowel de economische, sociale, en geografische, als de historische, politieke, vervoerskundige en landschappelijke aspecten van onze samenleving worden bestudeerd vanuit een ruimtelijk perspectief. Deze interdisciplinair geori?nteerde vakken worden gecombineerd met ontwerpgebonden theorievakken. Je krijgt een overzicht van historische en actuele thema’s in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, je krijgt inzicht in het functioneren van de publieke ruimte, en je leert methoden en technieken van stedenbouwkundig onderzoek.
De docenten zijn verbonden aan Cosmopolis – Centre for Urban Research, een onderzoeksgroep die sociaal-geografisch onderzoek verbindt met ruimtelijke analyse op alle mogelijke schaalniveaus. Hierdoor worden de theoretische vakken continu gevoed door de meest recente resultaten over de grootstedelijke realiteit van Brussel en de verspreide verstedelijking van Vlaanderen, geplaatst in een internationale context.

Ontwerpvaardigheden

In de ontwerpstudio’s ontwikkel je competenties als ontwerper. De ontwerpstudio in het eerste deeltraject reikt de nodige basisontwerpvaardigheden aan, ook voor wie weinig vertrouwd is met ontwerpen. In het tweede deeltraject worden complexere situaties bestudeerd waarbij studenten in team een project uitwerken. Het ontwerpen vindt niet in het luchtledige plaats, maar in kritische dialoog met de bestaande planningscontext.
De studio’s worden gedoceerd door een team van nationale en internationale gastdocenten die elke dag in de praktijk staan bij gerenommeerde ontwerp- en studiebureaus zoals Antea, Artgineering, BUUR, Latitude en SUM.

Planvormen en planningsinstrumentarium

In deze pijler bestudeer je de verschillende planvormen en de instrumenten van ruimtelijke planning, recht en projectmanagement, en onderwerpt die aan een kritische analyse. Ook hiervoor doen we een beroep op specialisten uit het werkveld, zoals hooggeplaatste ambtenaren uit de Vlaamse planningsadministratie of specialisten die werken op ruimtelijke ordeningsen milieudossiers bij de Raad van State.

 

Het opleidingstraject wordt afgerond met een masterproef. Het onderwerp van je masterproef leunt aan bij één of meerdere van de drie pijlers, en neemt doorgaans de vorm aan van een beleidsgericht onderzoek of een theoretisch beargumenteerd ruimtelijk ontwerp.

Een overzicht van vakken uit de opleiding vind je hieronder. 

Werken en studeren

De opleiding kan zowel op deeltijdse als op voltijdse basis gevolgd worden. De lessen vinden ’s avonds en op zaterdag plaats (op enkele uitzonderingen na) om maximaal rekening te houden met de behoeften van werkstudenten. Het standaardtraject voor werkstudenten duurt drie jaar (ter vergelijking, een voltijdse masteropleiding van 120 studiepunten duurt standaard twee jaar). In jaar 1 en 2 zijn er voor werkstudenten drie tot vier lesmomenten per week, in het derde jaar werken studenten voornamelijk aan de masterproef.  Wie voltijds wilt studeren kan het traject inkorten, door meer lesmomenten in te plannen per week en door al in het tweede jaar de masterproef af te leggen. Voor meer info: [email protected]

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Internationale kansen

In de eerste twee masterjaren neem je deel aan een meerdaagse excursie, die afwisselend in het buitenland en in het binnenland plaatsvindt. Bij de binnenlandse excursie ligt de focus op Vlaanderen en de Brusselse metropolitane ruimte. Je wordt gegidst langs stedelijke projecten die ontwikkeld zijn door publieke en private actoren. Je krijgt lezingen over de ruimtelijke visie van beleidsmakers en gaat rechtstreeks in dialoog met ontwerpbureaus van bezochte stadsvernieuwingsprojecten.
Bij de buitenlandse excursie bezoek je een stad met een toonaangevend en actueel stedelijk beleid zoals Barcelona of Berlijn. Je spreekt met lokale en regionale ambtenaren, academici, ontwerpers en middenveldorganisaties om vanuit verschillende perspectieven zicht te krijgen op de stadsontwikkeling.

Als je voor een paar maanden naar het buitenland wilt kan je via de internationale Erasmus-uitwisselingen voor een semester naar:

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Oostenrijk

Spanje

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de facultaire exchange co?rdinator.

Workshops en Summer Schools in het buitenland!

Wie dat graag wil, kan in het tweede masterjaar deelnemen aan International Design Workshops en Summer Schools in binnen- en buitenland. Dit zijn intensieve ontwerpprogramma’s van één à twee weken rond specifieke cases. Recent participeerden STeR*-studenten in ontwerpworkshops en summer schools in Brussel, Barcelona en Shanghai. Het zijn unieke gelegenheden om in een internationale context met studenten uit de hele wereld de stedenbouwkundige en planningsuitdagingen te verkennen.
Deelname aan deze activiteiten vereist een specifieke toelating en levert een vrijstelling op voor een vak uit het reguliere curriculum.

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Een STeR*-diploma staat voor een hoge kwalificatie en een interdisciplinaire kijk op ruimte en samenleving. Het is vereist voor het behalen van een erkenning als ruimtelijk planner door de Vlaamse en Brusselse overheid. Tevens is het een vereiste om in aanmerking te komen voor een aantal openbare ambten in verband met ruimtelijke ordening.

Stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners kunnen ook aan de slag in de private sector waar tal van studiebureaus op zoek zijn naar gekwalificeerde werkkrachten. De ruimtelijke planners bestrijken een breed veld van activiteiten, zoals het opstellen van ontwerpen (bv. aanlegplannen, woonwijken, landschapsparken, beheersplannen, gemeentelijke structuurplannen, straten, pleinen, beeldkwaliteitsplannen, verkeersplannen, ...) en het uitvoeren van onderzoek (bv. landschapsstudies, mobiliteit, woningmarkt, sociale veiligheid, handel, kansarmoede, leefbaarheid, ...).

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe
Rien Van de Wall, Master Geschiedenis & Master STeR*

"Ruimte en het ingrijpen van de mens in de ruimte in het bijzonder zijn thema’s die me van jongsaf hebben geboeid. Door deze opleiding te kiezen wilde ik mijn jobkansen verhogen en in een interdisciplinair métier terechtkomen. Die interdisciplinariteit is een troef van de opleiding. De mix van verschillende achtergronden bij de studenten, en van academici en praktijkmensen bij het docentenkorps zorgde voor ongemeen interessante en verrijkende uitwisselingen. Ik raakte gefascineerd door Brussel en heb me volledig ondergedompeld in de stad. In mijn huidige job bij het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling werk ik zelf mee aan de ontwikkeling van Brussel." 

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toelating

Je kan rechtstreeks met deze masteropleiding starten als je over een academisch bachelor- of masterdiploma beschikt. Met een academisch bachelor- of masterdiploma in de  ingenieurswetenschappen (architectuur of bouwkunde), in de architectuur, in de geografie en/of geomatica en landmeten of in de industri?le wetenschappen (bouwkunde) kun je rechtstreeks inschrijven. Heb je een ander academisch bachelor- of masterdiploma, dan wordt tijdens de inschrijving toelating verleend door de faculteit.

Ongeveer een kwart van de studenten in de opleiding hebben een vooropleiding in de humane wetenschappen, de anderen komen uit technische, wetenschappelijke of ontwerprichtingen. Heb je vragen over de toelating, stuur dan een mail naar [email protected] .

Toelating via Schakelprogramma

Ben je in het bezit van een ander professioneel bachelordiploma dan kan je de opleiding aanvatten mits het volgen van een schakelprogramma (45 ECTS). Het programma vind je hier. Meer informatie kan je verkrijgen via mail: [email protected] .

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.taski.tw/inschrijven

Werken en studeren

De opleiding kan zowel op deeltijdse als op voltijdse basis gevolgd worden. De lessen vinden ’s avonds en op zaterdag plaats (op enkele uitzonderingen na) om maximaal rekening te houden met de behoeften van werkstudenten. Het standaardtraject voor werkstudenten duurt drie jaar (ter vergelijking, een voltijdse masteropleiding van 120 studiepunten duurt standaard twee jaar). In jaar 1 en 2 zijn er voor werkstudenten drie tot vier lesmomenten per week, in het derde jaar werken studenten voornamelijk aan de masterproef.  Wie voltijds wilt studeren kan het traject inkorten, door meer lesmomenten in te plannen per week en door al in het tweede jaar de masterproef af te leggen. Voor meer info: [email protected]

青海快3胆拖 一分彩大小单双玩法 福彩3d稳赚不赔 有没有人靠11选5赚钱 加州f1人工在线赛车计划 四川时时开奖 萄京pk10软件破解 重庆时时开奖结果龙虎 pk10app苹果 高低不平找规律 快乐时时b盘